Verenigings Informatie

Hoofdstuk: De organisatie van Kunst in Vliegwerk

Klik op het onderdeel

Terug naar Inhoudsopgave
Algemeen
Vanaf wanneer bestaat deze vereniging
Het Bestuur
Ledenadministratie
Wat kost het lidmaatschap
Waar houden we de activiteiten

Algemeen

De vereniging is aangesloten bij: De Nederlandse bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom.
afdeling: district Utrecht
Het bondsblad Onze Vogels verschijnt iedere maand, waarin alle facetten van de vogelsport aan de orde komen. Dit maandblad krijgt u thuis gestuurd.


Wat zijn onze doelstellingen:

De leden te stimuleren voor het houden en kweken van diverse soorten vogels, zoals kleur- en postuurkanaries, exoten, Europese cultuurvogels, hybriden, grasparkieten, agaporniden, grote parkieten, duiven en kwartels.
Het houden van een jaarlijkse vogelshow, met als doel de eigen gekweekte vogels van de aangesloten leden te showen.
Leden en geïnteresseerde te adviseren bij het houden en verzorgen van vogels.

Het organiseren en houden van :

 • Vergaderingen
 • Lezingen
 • Dia-avonden
 • Vogelbesprekingen
 • Tafelkeuringen
 • Ontmoetingsavonden
 • Contacten met andere verenigingen
 • Het deelnemen aan diverse tentoonstellingen
 • Huldigen van prijswinnaars van diverse tentoonstellingen

Verder kunt u bij de ringen commissaris naadloos gesloten pootringen bestellen voor uw eigen gekweekte vogels.
Deze ringen worden door de bond gemaakt en uitgegeven.

Terug naar boven


Vanaf wanneer bestaat deze vereniging

Kunst in Vliegwerk is op 17 december 1981 opgericht.
En is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 40506954.

Terug naar boven


Het Bestuur

De taken van het bestuur zijn als volgt verdeeld:

 • De voorzitter vormt het formele gezicht van de vereniging naar buiten. Hij zorgt voor voorbereiding en leiding van de jaarvergadering. Tevens is de voorzitter het aanspreekpunt binnen het bestuur voor alle technische- en public relation aangelegenheden.

 • De secretaris zorgt voor de afhandeling van de post en vormt het eerste aanspreekpunt van de vereniging naar de NBvV. Tevens is de secretaris het aanspreekpunt binnen het bestuur voor alle administratieve aangelegenheden. Zoals jeugdzaken en de ledenadministratie.

 • De penningmeester is het financiële geweten van de vereniging. Hij zorgt voor incassering van de contributie en houdt de financiële administratie van de vereniging bij.


Voorzitter

H. Schut-
telefoon :   mobiel:  0620713317
email:


Vice Voorzitter

J.A.A.H. Hosang-
telefoon :   mobiel: 0650631970
email:


Secretaris

C. ten Broek-C.
telefoon :0634496516  mobiel: 0634496516
email:


Penningmeester

J de Ruiter-Jaco
telefoon :   mobiel: 06-19990793
email:


Ringen Commissaris

W.J. ten Broek-
telefoon :   mobiel: 06-23310834
email:


Leden administratie

C. ten Broek-C.
Paulus Potterlaan 10
3925XE SCHERPENZEEL
telefoon :0634496516  mobiel: 0634496516
email:


Materiaalbeheer

W.E. Hek-
telefoon :   mobiel: 06-25056939
email:


Bestuurslid

W Pol-Wim
telefoon :0318742119  mobiel: 
email:Terug naar boven


Ledenadministratie

De ledenadminstratie zorgt voor vastlegging van alle leden en voor toekenning van een lidnummer.
Tevens zorgt de ledenadministratie dat nieuwe leden worden aangemeld bij de NBvV.

Na invulling en inleveren van het aanmeldingsformulier zorgt de ledenadministratie voor de inschrijving bij de vereniging en bij de bond.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Een opzegging kan direct worden gestuurd naar de ledenadministratie of naar de secretaris.

Om lid te worden van de club

  • Download U dit Formulier

  • Print het formulier uit.

  • Lever het geheel ingevulde formulier, voorzien van Uw handtekening in bij de Ledenadministratie

Beëindigen lidmaatschap.

  • Schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie

  • Minimaal 14 dagen voor elk nieuw kwartaal. Dit in verband met de door berekening van de lidmaatschap kosten door de NBvV.


De Ledenadministratie:


Leden administratie

C. ten Broek-C.
Paulus Potterlaan 10
3925XE SCHERPENZEEL
telefoon :0634496516  mobiel: 0634496516
email:Terug naar boven


Wat kost het lidmaatschap

Bedragen zijn in EUR

Jaar
2013
Club bijdrage
Jaarlijks
Inschrijf vergoeding
éénmalig
Senioren30,005,00
Senioren
Bondslid bij andere vereniging
15,005,00
Junioren (t/m 16 jaar)15,005,00
Donateurschap minimaal10,00--


De Club- en de Bondsbijdrage wordt jaarlijks in januari door U vooruit betaald.
Het inschrijfgeld, wordt bij de eerste afrekening bijgeteld.

Terug naar boven


Waar houden we de activiteiten

Het adres van het gebouw “Rehoboth”:

Taets van Amerongenweg 66
RENSWOUDE
Terug naar boven
Terug naar Inhoudsopgave