Verenigings Informatie

Hoofdstuk: Het ringen van vogels

Klik op het onderdeel

Terug naar Inhoudsopgave
Hoe breng ik een ring aan.
Hoe kan ik ringen bestellen
Indicatielijst ringmaten
Ring kleurencyclus
Ringproductie

Hoe breng ik een ring aan.

Je neemt het vogeltje in de hand hetzij links of rechts, net wat je het gemakkelijkst vindt.
Je strekt het pootje met de drie voorteentjes naar voren het achterteentje leg je tegen het beentje (zie 1)
Op de plaats waar de teentjes uit elkaar gaan knijp je zachtjes
Het jonge vogeltje strekt de teentjes vanzelf.
Je schuift dan voorzichtig het ringetje er overheen.
Het achterteentje blijft dan een klein stukje in de ring zitten. (zie 2)
Je neemt een tanden stoker en wipt voorzichtig het teentje uit de
ring, schuif de ring terug (zie 3)
De jonge vogels kunnen pas worden geringd als zo'n 8 dagen oud zijn.


Terug naar boven


Hoe kan ik ringen bestellen

De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2007 geldt dus: NB 07), het kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.
De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd naar het bondsbureau gaan.
Bij onze vereniging kunt U voor spoedbestellingen van ringen contact opnemen met de ringencommissaris:

Ringen Commissaris

W.J. ten Broek-
telefoon :   mobiel: 06-23310834
email:De normale bestellingen kunt U tijdens een van de leden vergaderingen doen. Deze data staan in de agenda vermeld.

Terug naar boven


Indicatielijst ringmaten

Indicatielijst ringmaten voor vogels waarvoor geen ringplicht is. Deze lijst is een zo goed mogelijke richtlijn. Een vogel wordt als eigen kweek gezien, als de vogel is geringd met een naadloos gesloten ring, die niet meer verwijderd kan worden zonder de ring of poot te beschadigen.


2,0 mm Goudbuikje's, kleine brilvogeltjes, kleine nectarvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte
2,3 mm Amaranten, vuurvinken, blauwfazantje's, oranjekaakje's, Napoleonetje`s, St. Heldenfazantjes, tijgervinken, kwartel-, en Bichenow, roodstaartjes, kleine ekstertjes, kleine sijsje's, kanarie, edelzanger, Mozambiquesijs, cubavinken, kleine paapjes, grote brilvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
2,5 mm Mees-, witwangmees-, Binsenastrilde, bandvink, masker-, series- en Parelhalsamandine, ekstertjes, bronzenmannetjes, frater, sijs, barmsijs , citroensijs, kleine tangara`s, grotere paapjes, heggenmus,  raza espagnola en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
2,7 mm Grijskop-,bergastrilde, kleine zebra-, diamant-, muskaat- en alle rietvinken, nonnen, Roodkopamedine, reuze ekstertje, papegaai en Spitsstaartamadines, kleine nonnen, kleinere Jap. meeuwen , kleine putter, kneuter, keep, vink, ringmus, rietgors,  zoals citroen en Kaapse mini,zwarte sijs, Chinese en Himalaya groenling, langstaart roodvink, kleinere woestijnvinken, kleine saffraanvink, Amerikaanse kleurvinken, kroonvink (m.u.v.rode), goudmus, en andere kleine mussen, kleinere wevers. Japanse hoso en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
2,9 mm Grotere zebravinken en Jap. meeuwen, grotere woestijnvinken en grotere mussen, zoals huismus en rotsmus, kleiner roodmussen,  dikbek-, geelbuik-, witbuikcini, groenling, goudvink , grote putter, geelgors, bruinkopgors, grotere saffraanvink, rode kroonvink middelgrote tangara`s kleine wevers, zaadkrakers en kleinere kernbijters. Zang-, kleur, postuurkanaries niet elders genoemde en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
3,2 mm Rijstvogels, Jap, nachtegaal, kleine en witbandkruisbek, grotere roodmussen, waterslagers, Parijs Friese, knorrig, yorkshire, lancashire en alle overige soorten van gelijke c.q pootdikte.
3,5 mm Appelvink, pulsbuis, grote tangara`s, kardinalen, bisschopvogels, kleinere
dwergkwartels, grauwe gors, haakbek, grote kruisbek, middelgrote kernbijters, kleine diamantduiven, zwartmaskerduifje penale overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
4,0 mm Pestvogel, grotere kernbijters, Eur. en uitheemse spreeuwen, grote kardinalen, kleinere grasparkieten, forpus- loricullussoorten, neophema`s, kleine agapornide zoals cana, lilianae, nigrigenis, kleine lorie`s, Aymara- en citroenparkiet, en roestduifje, zanglijster, koperwiek, kramsvogel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
4,3 mm Kleinere grasparkieten, grijsrug dwergpapegaaitje en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte
4,5 mm Grotere grasparkieten, agapornide , roodrug-, Cathrina,
Hooded, Veelkleurenparkieten ,kakarikie merel, grote lijster en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
5,0 mm Maina`s, bruinoorparkiet, en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
5,4 mm Valk-, en pruimkopparkiet, pyrura`s, senegaltortel-, Caroline-, galapagos-, groenvleugel-, parelhalsduif,kleinere rosela`s , kleinere. Jap. kwartels en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
6,0 mm prinses van Wales-, halsband-, muis-, cloncurryparkiet, grotere pyrura`s, meeste trichoglossussoorten, kleine aratingasoorten, Vlaamse gaai, kauw, tortel,beo dolksteek-, rode groenduif, grotere Japanse-, californische kuif- en virginische kwartel , rosela`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
7,0 mm Koning-, grotere halsbandparkiet, bonte boertje, meierpapegaai, calques, aratingasoorten, ekster, roek, zwarte kraai, grote beo, australische kuif- en bronsvleugelduif, Turkse tortel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
8,0 mm Rozeborstbaard-, Derbyan, en grote Alexanderparkiet,  roulroul ,toerako`s , en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte .
9,0 mm Kleine amazonepapegaaien, kleine ara`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
10,0 mm Grijze roodstaart, kleinere edel- en middel grote amazonepapegaaien, kleine geelkuif-, Goffini-, en rosť kaketoe, grootste toerako`s, Caroline, en mandarijneend, goudfazant en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
11,0 mm Geelkopamazone-, grote grijze roodstaartpapegaai, incakaketoe en alle overige soorten van grootte c.q pootdikte
12,0 mm Kleine arasoorten, grootste amazonepapegaaien, grote geelkuifkaketoe, grote fazantsoorten en alle overige soorten gelijke grootte c.q pootdikte.
14,0 mm Blauwgele-, groenvleugel-, soldaten-, en hyacintara, Molukkenkaketoe en alle overige soorten van gelijk grootte c.q pootdikte .

Lijst van de wettelijk voorgeschreven ringmaten van de meest voorkomende Europese vogels
2,0 mm fitus, fluiter, tjiftjaf
2,3 mm europese kanarie, grauwe vliegenvanger, staartmees, bonte vliegenvanger
2,4 mm winterkoning
2,5 mm kleine barmsijs, blauwborst, citroenkwikstaart, frater, gele kwikstaart,grasmus,sijs graspieper, heggemus, kneu, kuifmees, matkopmees, pimpelmees, roodborst, tuinfuiter witstuitbarmsijs, zwarte mees, zwartkop, kleine putter
2,7 mm baardmannentje, grote barmsijs, kleine goudvink, grote gele kwikstaart, keep, nachtegaal, grote putter, rietgors, ringmus, vink, woestijnvink
2,8 mm bruinkeel ortelaan, cirlgors, koolmees, ortelaan, wilgengors, witte kwikstaart
2,9 mm geelgors, grijse gors, ijsgors, roodmus, tapuit, zwartkopgors
3,0 mm grote goudvink, groenling,
3,2 mm huismus, rotsmus, blauwe vink, bonte tapuit
3,3 mm sneeuwgors, sneeuwvink
3,4 mm appelvink, veldleuwerik,
3,5 mm haakbek, kruisbek,
3,8 mm pestvogel
4,0 mm grote kruisbek, koperwiek, witbandkruisbek, zanglijster
4,5 mm kramsvogel, merel, spreeuw,
6,0 mm zomertortel

Terug naar boven


Ring kleurencyclus

De 5 jarige kleurencyclus van de ringen is:
JaarKleurral nr
2005donkergroen6010
2006rood3002
2007zwart9005
2008donkerblauw5019
2009violet4008
2010oranje2003
2011donkerblauw5019
2012rood3002
2013zwart9005
2014lichtGroen6019
2015violet4008
2016oranje2003
2017donkerblauw5019
2018rood3002

Terug naar boven


Ringproductie

Wil je meer weten over de ringproductie?
Dan heeft de NBvV voor U een mooie pagina opgezet!
Klik hier voor deze pagina.

Terug naar boven
Terug naar Inhoudsopgave