Vogelvereniging Kunst in Vliegwerk

Artikel:  Interessante jonge vogelkeuring.


Door de leden van de vogelvereniging was diverse soorten parkieten meegebracht want naast de grasparkieten zaten er ook diverse agaporniden, een bourksparkiet en een turqousine parkiet.

Seeters deed het dit keer eens net wat anders als op andere jonge vogelkeuring en deelde keurbriefjes uit aan de leden en stelde voor dat men zelf eens aan de slag ging om de vogels te beoordelen. “Eens kijken wat dat voor resultaat oplevert”.

Voordat de leden zelf aan die beoordeling konden beginnen nam hij eerst even zo’n keurbriefje voor parkieten door en werd duidelijk dat de score voor “formaat, model, houding en conditie” al heel belangrijk is. Zou je daarvoor 25 of 26 punten scoren dan zou dat de eindscore omlaag halen. Dus houding, conditie etc. waren erg bepalend. Seeters: “Heb je een robuuste vogel, dan voldoet die ook vaak aan formaat en model”. Even later kon men zelf aan de slag. Keurmeester Seeters tot de leden van de vogelvereniging: “Geef nu zelf eens een waardering, wat is bij de vogel die u bekeken heeft het sterkste punt, benoem het ook”. Het was een leerzame en nuttige bijeenkomst, waarvan de leden zeker het nodige hebben opgestoken.


Dit artikel komt van Vogelvereniging Kunst in Vliegwerk


De URL voor dit verhaal is:
http://www.kunstinvliegwerk.nl/?name=Inhoud&file=artikel&sid=72